Electricieni Autorizati ANRE

Subiecte:    Gradul I     Gradul II    Gradul III A si IV A     Gradul III B si IV B

Centre de desfasurare a examenelor de autorizare ANRE electricieni in 

Sesiunea Toamna 2011

Centrul de examinare
Perioada in care se vor desfasura examene
Locul examinãrii
Data /
ora examenului

TIMISOARA

05 - 06 noiembrie 2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

Str. Traian Lalescu nr. 2A

Amfiteatrul Constantin Avram

Amfiteatrul Victor Vlad (etaj 1)

Lista candidatilor admisi la examen si repartizarea lor pe serii, zile, ore  si sala  - Centrul de Examinare Timisoara

BUCURESTI

10-11 noiembrie,

18 -19 noiembrie 2011

Universitatea Politehnica Bucuresti

FACULTATEA DE ENERGETICA

Splaiul Independentei nr. 313

Sala 1: Amfiteatrul EC 104

Sala 2: Amfiteatrul EC 003

Sala 3: Amfitreatul EC 001

(toate amfiteatrele sunt in clãdirea Facultatii de Automatica)

Lista candidatilor admisi la examen si repartizarea lor pe serii, zile, ore  si sala  - Centrul de Examinare Bucuresti

mai multe informatii...

PREVEDERI LEGALE

- În conformitate cu prevederile art. 17 ale „Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 90/2009, publicat in Monitorul Oficial nr. 847 din 08-12-2009, participarea la primul examen de autorizare, indiferent de gradul şi tipul solicitat de candidat, este permisă numai după ce acesta face dovada că a urmat un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice.

- Cursul trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate de ANRE, şi să fie organizat de instituţii de învatământ superior, prin facultăţile din domeniul energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu.

- Regulamentul impune, de asemenea, obligaţia electricianului autorizat de a urma un curs de pregătire teoretică cel puţin o dată la 10 ani, perioadă considerată rezonabilă ca timp de actualizare/modificare a normelor tehnice şi legislative în domeniul instalaţiilor electrice.

 mai multe informatii...

INFORMAŢII PRIVIND AUTORIZARE ANRE A ELECTRICIENILOR PERSOANE FIZICE

  Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de autorizare sunt:

 

    *      Cerere de autorizare însoţită de documentele Informatii Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii anexate cererii de autorizare, întocmite conform Anexei 1 punctele A, B, C si D, din Regulament;

    *      Copie a actului de identitate;

    *      Copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională,

    *      Document care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale pentru persoanele fizice străine;

    *      Copia integrală a carnetului de muncă, care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul;

    *      Document care atestă absolvirea unui curs de pregătire teoretică în conformitate cu obligaţia precizată la Art. 17) si Art. 63) din Regulament;

    *      Copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare.

CONDIŢII DE ACCEPTARE LA EXAMENUL DE AUTORIZARE

    *      Cererea de autorizare, documentele informaţii profesionale, detaliile privind lucrările realizate şi pagina de informaţii sunt întocmite în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 punctele A, B, C si D, din  Regulament

    *      Documentaţia inclusă în dosar este completă

    *      Experienţă profesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile Art. 24, Art. 25 si Art. 26 din Regulament.

 

EXAMENUL DE AUTORIZARE

    *      Examenele de autorizare se organizează de 2 ori pe an, în sesiuni de primavară şi toamnă, ANRE publicând cu minimum 30 de zile înainte de data la care încep înscrierile, un anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului.

    *      Tematica de examen, precum şi exemple de întrebari şi probleme de examen sunt publicate pe site-ul ANRE la capitolul Legislatie/Autorizare electricieni.

    *      Cererile de autorizare însoţite de documentele cerute în dosarul de înscriere se transmit catre ANRE, în perioada de înscriere stabilită pentru fiecare sesiune, conform Anuntului publicat de ANRE.

    *      Înregistrarea dosarului de înscriere se face fie direct de solicitanţi la sediul ANRE, fie prin poştă.

 mai multe informatii...


 

 

harta-judetele-romaniei

Testimonial
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc blandit ultricies ante in auctor. Nunc varius placerat velit quis tempor."

-- John Doe, US